Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod »Lazury a laky na dřevo » ANTISKID A+B BÍLÁ 3,5L


        

ANTISKID A+B BÍLÁ 3,5L

Polyuretanový protiskluzový nátěr

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 7040220051
běžná cena 2 431,00 Kč
naše cena bez DPH: 1 738,02 Kč
naše cena s DPH (21 %):
2 103,00 Kč

do košíku:
  ks  

KOMPONENT A:

 

NEBEZPEČÍ
Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a pár. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
Obsahuje: CRISTOBALITE FLOUR KŘEMEN TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM

KOMPONENT B 

 

 NEBEZPEČÍ 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /.  P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /. 
Obsahuje: TOLUEN
XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)
TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM
POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ

 

ANTISKID  je speciální dvousložkový polyuretanový protiskluzový nátěr s výbornou přilnavostí k většině povrchu a výbornou odolností vůči klimatickým vlivům. Odolný proti poškrábání a čištění. Ideální pro paluby, surfy, rampy, schody, bazény atd.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ

:

Polyuretanový protiskluzový nátěr

Specifická hmotnost

:

1,68 g/cm3 v závislosti na odstínu (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

Viskozita

:

45 – 5 K.U. (20 oC)  (ASTM D 562-01:2005,25oC)

Obsah sušiny (váhově)

:

87,2 %  v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008)

Obsah sušiny (oběmově)

:

 

Balení

 

750ml,  3,5 l

Ředění

:

V případě potřeby do 10% ředidlem 120

Obalová stabilita

:

OK (ASTM D 1849-95:2003)

Způsob aplikace

:

Štětcem, válečkem (minimální aplikační teplota 10 oC, maximální 30 oC ).

Schnutí

:

1 hodina ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Přetiratelný po 2-4 hodinách.

Teoretická vydatnost

:

2-3 m2 / 0,75 L v jednom nátěru ( v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci povrchu).

Odstíny

:

900 bílá, 910 krémová, 920 šedá, 930 modrá, 960 červená, 970 tmavě modrá

VOC (Voitaile Organic

Compounds)

:

EU limit pro tento produkt : kategorie A/j  500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 183 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

A. POVRCHY OPATŘENÉ STARÝM NÁTĚREM :

1.Vrchní nátěr v dobrém stavu : povrch omyjte vodou se saponátem, poté opláchněte a nechte uschnout. Poté povrch přebruste brusným papírem P280-320. Opět očistěte.

2.Vrchní nátěr ve špatném stavu :

Odstraňte všechny staré nátěry. Povrch očistěte. Aplikujte základní nátěr.

B.DŘEVO : Aplikujte základní nátěr POLACRYL 301, MARINE MINIO

C.KOV : Aplikujte základní nátěr ANTIRUST (1-2 nátěry)

D.HLINÍK :  Aplikujte Wash Primer nebo SMALTOGRIP

E.POLYESTER : Aplikujte UNI PRIMER

F.BETON, OMÍTKY : Aplikujte POLACRYL  301 (2-3 nátěry)

 

Základní nátěr přebruste pomocí  P320-400.  Odstraňte zbytky po broušení. Odmastěte povrch. Aplikujte 2 nátěry  válečkem nebo štětcem. Pro dokonalý povrch použijte štětec s krátkým chlupem. V případě aplikace válečkem proveďte velmi lehké tahy, na váleček netlačte. Váleček „nepřeplňujte“ materiálem.  V průběhu aplikace materiál průběžně míchejte.

Při natužení přidávejte komponent B do komponentu A. Promíchejte 3 minuty. Mícháním dosáhnete rovnoměrné směsi. Řeďte do 10 % ředidlem 120.

 

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí ředidlem 120.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.