Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod »Laky na kámen » 355 POLACRYL VARNISH 750ml


        

355 POLACRYL VARNISH 750ml

Akrylátový lak na kámen

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 7030663048
běžná cena 271,00 Kč
naše cena bez DPH: 193,39 Kč
naše cena s DPH (21 %):
234,00 Kč

do košíku:
  ks  

Označování v souladu s nařízením  (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. 

POLACRYL  335 je speciální akrylátový transparentní  lak vhodný na obklady podlah nebo sokly vyrobené z přírodních materiálů jako je břidlice, vápenec apod. Porézní,  savé povrchy stabilizuje a do hloubky penetruje. Povrchy jsou odolné proti vodě a chemickým a mechanickým vlivům.  Lak nežloutne a má dlouhodobou působnost.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
Obsahuje: TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) N- BUTYLACETÁT ETHYLBENZEN

 

INFORMACE O VÝROBKU

Typ

:

Akrylátový transparentní lak

Specifická hmotnost

:

0,9 gr/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

Viskozita

:

20- 35 sec ( DIN 53211-70/4mm,20 oC)

Obsah sušiny

:

27-28 %  (EN ISO 3251:2008)

Tloušťka suchého filmu

v jednom nátěru

:

32 –36 mm (ISO 2808:2007)

Stupně lesku

:

83,2 (20o) 94,2 (60o)  105,4 (85o) (EN ISO 2813 : 1994)

Ředění

:

0 – 10 %  ředidlem 135, jestliže je to nutné

Způsob aplikace

:

Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí

Suchý na dotek

:

30 – 60 minut  (ASTM D 1640-03)

Schnutí

:

1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).

Teoretická vydatnost

:

4–12 m2 / kg v jednom nátěru  (v závislosti na typu povrchu )

Odstíny

:

Transparentní

VOC (Voitaile Organic

Compounds)

:

EU limit pro tento produkt : kat A/h  750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 660 g/l .

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Aplikujte AC-50 štětcem nebo válečkem na připravený povrch. Počet vrstev záleží na požadovaném konečném lesku a mechanické odolnosti natřeného povrchu. Pro stabilizaci

zvětralých povrchů aplikujte každou další vrstvu ihned po vsáknutí předchozího nátěru.

 

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí mechanicky a současně nářadí očistěte technickým benzínem nebo ředidlem 135.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu v normálních skladovacích podmínkách. Jednou otevřenou plechovku znovu velmi důkladně uzavřete a skladujte při teplotě 5 – 30o C.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.