Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod »Lodní nátěry» 16933 Unibar TR Černý SADA 5L


        

16933 Unibar TR Černý SADA 5L

Epoxidový nátěr pod vodu

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 6281693405
běžná cena 1 749,00 Kč
naše cena bez DPH: 1 147,11 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 388,00 Kč

do košíku:
  ks  

Univerzální černý lodní antikorozní epoxidový nátěr s vysokým obsahem sušiny pigmentovaný oxidem železitým. Vhodný na připravené kovové povrchy jako jsou ponořené kovové části lodí. Kombinacevysoké ochrany povrchu se snadnou aplikací.

APLIKACE:Univerzální primer / vrchní nátěr pro trvalou ochranuocelových konstrukcí v agresivním atmosférickém aprůmyslovém prostředí. Vysoce odolný vodě achemikáliím. Má vysokou mechanickou pevnost. Vhodnýpro trvalý ponor (Im1, Im2, Im3).Vysoký obsah sušiny a nízký obsah rozpouštědel.

PRACOVNÍ POSTUP: Báze 16933 UniBarTRSměs: 4 díly objemuUniBar 911 (16933)Tužidlo1 díl objemu

Pokyny pro míchání: Smíchejte komponent báze a tužidla,nejlépe pomocí mechanického míchacíhozařízení. Teplota směsi by měla být přiaplikaci nejméně 10 °C.

Ředění:Směs může být aplikována bez ředění připoužití airless stříkací techniky. Proaplikaci vzduchovou stříkací pistolí musíbýt přidáno ředidlo EP5800.

 

KOMPONENT A : 

VAROVÁNÍ 

Signální slovo Varování · Nebezpečné komponenty k etiketování: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤ 700 · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 

KOMPONENT B: 

  NEBEZPEČÍ 

 Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butan-1-ol

 Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.