Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod »Lodní nátěry» POLYGLOSS A+B BÍLÁ 750ml


        

POLYGLOSS A+B BÍLÁ 750ml

Polyuretanový nátěr

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 7040440048
Výrobce: PELLACHROM
běžná cena 679,00 Kč
naše cena bez DPH: 494,21 Kč
naše cena s DPH (21 %):
598,00 Kč

do košíku:
  ks  

Označování v souladu s nařízením  (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

KOMPONENT A: 

 
Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN

KOMPONENT B:

NEBEZPEČÍ 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / .
Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.

 

POLYGLOSS BILA

 

POLYGLOSS je vysoce odolný  lesklý dvousložkový polyuretanový email, ideální pro povrchovou  ochranu lodí a člunů vyrobených z laminátu, dřeva, kovu nebo překližky. Dále pak na betonové nebo laminátové bazény (vnitřní i vnější povrchy), kovové povrchy, topná tělesa, trubky kuchyňský nábytek a dřevěné okenní rámy. Odolává dobře různým chemikáliím, jako je benzín a různé ropné produkty.  Snadno se čistí, je otěruvzdorný, stálobarevný, obsahuje UV filtry,  odolává teplotám až do 100 oC . Pro dosažení vysokého konečného lesku použijte do poslední vrstvy přípravek ADDITIVE 640 v poměru 1:1. Zpracovatelnost směsi je max. 6 hodin /20oC. Dokonalé vypnutí, snadná aplikace, pružnost a pevnost, odolnost proti zažloutnutí, dlouhodobá životnost a stálobarevnost jsou hlavní předností POLYGLOSSU.

·    INFORMACE O VÝROBKU

 

Typ

:

Polyuretan

 

Specifická hmotnost

:

1,00-1,30 ±0,05g/cm3, v závislosti na odstínu

(EN ISO 2811-1:1997,20oC)

Viskozita

:

30-40 sec (A+B)

(ASTM D 562-01:2005,25oC)

Obsah sušiny (hmotnostně)

:

57-67 % v závislosti na odstínu

(EN ISO 3251:2008)

Obsah sušiny (objemově)

:

41-47 % v závislosti na odstínu

(ISO 3233:1998)

Zpracovatelnost

:

6 hodin (20oC)

(ISO 976:1996)

Tloušťka suchého filnu  v jenom nátěru

:

36-48 ?m

(ISO 2808:2007)

Celková tloušťka suchého filmu

:

90-100 ?m

(ISO 2808:2007)

Suchý na dotek

:

30-40 min

(ASTM D 1640-03)

Tvrdost  (Konig)

:

120-140 sec

(EN ISO 1522-00)

Obalová stabilita

:

OK

(ASTM D 1849-95:2003)

Krycí schopnost

:

92%-96% )

(ISO 6504/03:2006)

Stupeň lesku

:

95,8 (20o) 99,9 (600) 100 (850)

(EN ISO 2813:1994)

VOC (Volatile Organic Compounds)

:

EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci  (kat A/d): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje  max: 90 g/l.

(ISO 17895:2005)

Ředění

:

Thinner 120

 

Aplikace

:

Štětcem, válečkem, stříkací pistolí

 

Schnutí

:

1-2 hodiny ( v závislosti na teplotě  a okolní vlhkosti). Přetíratelný po 12 hodinách.

 

Orientační vydatnost

:

9-12 m2/l  v jednom nátěru  (v závislosti na typu podkladu a odstínu)

 

Odstíny

:

Bílý, černý a dalších 28 hotových odstínů

 

 

 

·    PŘÍPRAVA PODKLADU – APLIKACE

Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebruste povrch a odstraňte zbytky po broušení.

Nové laminátové povrchy : Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER

Nové dřevo: Aplikujte POLACRYL 301 izolační nátěr. V případě potřeby povrch vytmelte a proveďte celkové přebroušení . Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER.

Nové kovové povrchy: Aplikujte základní nátěr  X-RUST (1 až dva nátěry)

Obnova povrchů natřených ředidlovými emaily: Přebruste povrch. Aplikujte 2 nátěry UNI PRIMER.

Minimální aplikační teplota : 50C.

Zpracovatelnost směsi je  max. 6 hodin /20oC. Směs získáte vmícháním komponentu B do A. Dobře promíchejte (2-3 minuty), aby jste získali homogenní směs. Poté řeďte 5-15% ředidlem 120. Aplikujte 2-3 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.  Neaplikujte při teplotách vyšších než 30oC.

 

·    PO APLIKACI

Nespotřebovaný nenatužený  materiál umístěte zpět do originálního obalu. Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí  mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí ředidlem 120.   Nevpouštějte do kanalizace!

 

·    SKLADOVATELNOST

Po aplikaci obal dobře uzavřete !!!  Skladujte na chladném místě. Skladovatelnost je 12 měsíců při teplotě 5- 30°C.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.