Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod »Lodní nátěry» UNI-PRIMER A+B BÍLÁ 2,5L


        

UNI-PRIMER A+B BÍLÁ 2,5L

Polyuretanový základ

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 7040330057
běžná cena 1 813,00 Kč
naše cena bez DPH: 1 491,74 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 805,00 Kč

do košíku:
  ks  

 

 

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZENVýrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UNI PRIMER je vysoce odolný   dvousložkový polyuretanový základ, ideální pro povrchovou dlouhodobou  ochranu lodí a člunů vyrobených z laminátu, dřeva, kovu nebo překližky. Dále pak na betonové nebo laminátové bazény (vnitřní i vnější povrchy). Vhodný zejména v kombinaci s  výrobky POLYGLOSS, TROPIKAL, ANTISKID, MONOTRETEN. UNI PRIMER vyplňuje drobné nerovnosti povrchu a vyrovnává podklad. Zpracovatelnost směsi je max. 4 hodiny/20oC. Dokonalé vypnutí, snadná aplikace, pružnost a pevnost,  dlouhodobá životnost  jsou hlavní předností UNI PRIMERU.

·    INFORMACE O VÝROBKU

Typ

:

Polyuretan

 

Specifická hmotnost

:

1,30-1,40 ±0,05g/cm3, v závislosti na odstínu

(EN ISO 2811-1:1997,20oC)

Viskozita

:

30-40 sec (A+B)

(ASTM D 562-01:2005,25oC)

Obsah sušiny (hmotnostně)

:

57-67 % v závislosti na odstínu

(EN ISO 3251:2008)

Obsah sušiny (objemově)

:

41-47 % v závislosti na odstínu

(ISO 3233:1998)

Zpracovatelnost

:

4 hodiny (20oC)

(ISO 976:1996)

Tloušťka suchého filnu  v jenom nátěru

:

45-55 ?m

(ISO 2808:2007)

Celková tloušťka suchého filmu

:

100-150 ?m

(ISO 2808:2007)

Suchý na dotek

:

30-40 min

(ASTM D 1640-03)

Tvrdost  (Konig)

:

100-120 sec

(EN ISO 1522-00)

Obalová stabilita

:

OK

(ASTM D 1849-95:2003)

Krycí schopnost

:

90-94%

(ISO 6504/03:2006)

Stupeň lesku

:

2,1-3,5  (600) 9,5-19,5 (850)

(EN ISO 2813:1994)

VOC (Volatile Organic Compounds)

:

EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci  (kat A/d): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje  max: 90 g/l.

(ISO 17895:2005)

Ředění

:

Thinner 120

Aplikace

:

Štětcem, válečkem, stříkací pistolí

Schnutí

:

1-2 hodiny ( v závislosti na teplotě  a okolní vlhkosti). Přetíratelný po 12 hodinách.

Orientační vydatnost

:

9-12 m2/l  v jednom nátěru  (v závislosti na typu podkladu a odstínu)

Odstíny

:

Bílý, šedý, modrý a červený

 

 

·    PŘÍPRAVA PODKLADU – APLIKACE

Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebruste povrch a odstraňte zbytky po broušení.

Nové laminátové povrchy : Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER

Nové dřevo: Aplikujte POLACRYL 301 izolační nátěr. V případě potřeby povrch vytmelte a proveďte celkové přebroušení . Aplikujte dva nátěry UNI PRIMER.

Obnova povrchů natřených ředidlovými emaily : Přebruste povrch. Aplikujte 2 nátěry UNI PRIMER.

Minimální aplikační teplota : 50C.

Zpracovatelnost směsi je  max. 4 hodiny /20oC. Směs získáte vmícháním komponentu B do A. Dobře promíchejte (2-3 minuty), aby jste získali homogenní směs. Poté řeďte 5-15% ředidlem 120. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.  Neaplikujte při teplotách vyšších než 30oC.

 

·    PO APLIKACI

Nespotřebovaný nenatužený materiál umístěte zpět do originálního obalu. Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí  mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí ředidlem 120.   Nevpouštějte do kanalizace!

 

·    SKLADOVATELNOST

Po aplikaci obal dobře uzavřete !!!  Skladujte na chladném místě. Skladovatelnost je 12 měsíců při teplotě 5- 30°C.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.