Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod »Lodní nátěry» 147 PoluRan DuroVite RAL odstín SADA 5L


        

147 PoluRan DuroVite RAL odstín SADA 5L

Polyuretanový email dvousložkový pololesklý (odstíny RAL vybírejte v menu)

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 6271470004
Výrobce: BARIL COATINGS
RAL odstíny:
naše cena bez DPH: 867,77 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 050,00 Kč

do košíku:
  ks  

Dvoukomponentní pololesklý univerzální polyuretanový nátěr na bázi hydroxyl akrylátu amastných izokyanátů. Má vysoký obsah sušiny. Základní a vrchní nátěr v epoxidových a polyuretanových systémech pro aplikace, kde jsou vysoké požadavky s ohledemna zachování odstínu a lesku, odolnost na chemické amechanické působení. Zvláště vhodný pro aplikace na žárově pozinkované podklady strojů, přívěsů, zemědělských strojů.Vhodný na ocel, pozink, hliník, lehké kovy. Široké použití např.pro nátěry neponořených kovových  částí lodí, obytných a přepravních kontejnerů, palet, konstrukcía obložení hal, krytů strojů, plechových střech, okapů atd.147 PoluRan Durovite byl testován dle ISO 11507 UV-As výsledkem 50% trvanlivosti lesku po 2500 hodinách. K disopzici v odstínech RAL viz.menu.

Označování v souladu s nařízením  (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. 

KOMPONENT A: 

  VAROVÁNÍ 

 

Signální slovo Varování ·

Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.

KOMPONENT B:

VAROVÁNÍ 

 Signální slovo Varování · Nebezpečné komponenty k etiketování: bis(4-(1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethy-lamino)-3-methylcyclohexyl)methane (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate bisfenol A

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.