Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » Antikorozní ochrana » EN 1100 GREY ANTICHIP OCHRANA KAROSERIE 20L


        

EN 1100 GREY ANTICHIP OCHRANA KAROSERIE 20L

UBS přelakovatelný šedý

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 8880795007
běžná cena 3 199,00 Kč
naše cena bez DPH: 1 147,11 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 388,00 Kč

do košíku:
  ks  

Charakteristika: Izolační hmota na bázi kaučuku, k ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, rychle schne a po zaschnutí je přelakovatelná jakýmkoliv lakovacím systémem (např. 2k akrylátovými barvami nebo i metalízami). Vytváří charakteristickou strukturu- krupici.

Použití : Pro ochranu vnějších i vnitřních částí automobilu, prahy, lemy blatníky, spoilery, nárazníky, zavazadlové prostory atd. Vnější části se doporučují přelakovat (přímý styk se slunečními paprsky zkracuje životnost materiálu). Dále lze použít k vyrovnání nerovností v motorovém prostoru, interiéru a v zavazadlovém prostoru - zejména po provedených karosářských opravách.

Způsob aplikace: Stříkací pistolí SICO na spodky (tryska 6-8 mm, tlak 5-6 bar)

Ředění:Výrobek je připraven k použití – neředí se

Vydatnost: Přibližně 2m2 /450 mm.

Doba schnutí: 2h/20oC, 30min./60oC.

Příprava povrchu - aplikace: Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Zkorodovaná místa očistit a natřít základovou barvou ( např. EN 4700 ANTIKOROSIVE PRIMER). Plechovku BODY 950 řádně promíchat protřepáním, našroubovat na stříkací pistoli na spodky. Stříkat vždy (!)ve dvou vrstvách s prodlevou 5-10 minut mezi jednotlivými nástřiky. Za mokra" možno přelakovat syntetickými emaily. Po zaschnutí lze přelakovat všemi lakovacími systémy. Pro zvýšení přilnavosti vrchního emailu je vhodné použít EN 4100 PLAST-O-CLEAR (1K základ na plasty).

NEBEZPEČÍ

Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká · Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.