Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » Lodní nátěry » MINIO - MARINE PRIMER 750ml (1,65kg)


        

MINIO - MARINE PRIMER 750ml (1,65kg)

Suříkový základ na dřevo a kov

img

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 7040110048
běžná cena 439,00 Kč
naše cena bez DPH: 333,88 Kč
naše cena s DPH (21 %):
404,00 Kč

do košíku:
  ks  

NEBEZPEĆí

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH201 Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. EUH208 Obsahuje: BIS(2-ETHYLHEXANOÁT) KOBALTNATÝ 2-BUTANONOXIM může vyvolat alergickou reakci.Pouze pro profesionální uživatele.Pokyny pro bezpečné zacházení: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Obsahuje: PEROXID OLOVA TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM 1-METOXY-2-PROPANAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MARINE MINIO je základní suříkový nátěr, který poskytuje vynikajicí dlouhodobou antikorozní ochranu. Je ideální k nátěrům kovových povrchů, které přicházejí do kontaktu s mořskou vodou. Je zejména vhodný k nátěrům dřevěných člunů. Povrchy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou ochrání daleko lépe, než povrchy natřené alkydovými základy. Je elastický a přetiratelný většinou lakovacích systémů. Jako základní nátěr se doporučuje pod antivegetativní řadu výrobků TROPIKAL. Poskytuje hladký povrch, lehce se roztírá a dobře přilne i ke starým nátěrům.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ

:

Alkydový základ na kovové i dřevěné povrchy

Specifická hmotnost

:

2,21 gr/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

Viskozita

:

125 – 135 K.U. (20 oC) (ASTM D 562-01:2005,25oC)

Obsah sušiny

:

80-83 % (EN ISO 3251:2008)

Tloušťka suchého filmu

v jednom nátěru

:

50 – 60 mm (ISO 2808:2007)

Celková tloušťka

suchého filmu

:

100-110 mm (ISO 2808:2007)

Stupně lesku

:

2,3 (60o) 9-12 (85o) (EN ISO 2813 : 1994)

Ředění

:

5 – 15 % ředidlem 135, nebo technickým benzínem

Způsob aplikace

:

Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí

Suchý na dotek

:

20 – 30 minut (ASTM D 1640-03)

Schnutí

:

1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).

Teoretická vydatnost

:

10–16 m2 / kg v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu )

Odstíny

:

Oranžová

VOC (Voitaile Organic
Compounds)

:

EU limit pro tento produkt : kat A/i 600 g/l (2007) a 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 394 g/l .

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Naneste 1 – 2 nátěry MARINE MINIO přímo na rezavé plochy a po zaschnutí aplikujte zvolený nátěrový systém.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.