Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » Antikorozní ochrana » CARSYSTEM KS-250 SPRAY WAX 500ml s aplikační hadičkou I1 CARSYSTEM KS-250 SPRAY WAX 500ml


        

CARSYSTEM KS-250 SPRAY WAX 500ml s aplikační hadičkou I1 CARSYSTEM KS-250 SPRAY WAX 500ml

KS-250 VOSK VE SPREJI S APLIKAČNÍ HADIČKOU 500 ml

img

 

Číslo produktu: 1990142502
běžná cena 178,00 Kč
naše cena bez DPH: 123,14 Kč
naše cena s DPH (21 %):
149,00 Kč

do košíku:
  ks  

KS-250 je určen k ochraně všech dutin automobilu před korozí. Výborně penetruje do všech stísněných prostor, vyniká velmi dobrou přilnavostí ke kovovému povrchu. KS-250 má vynikající tepelnou odolnost a lze jej použít také na částech motoru. Ideální také pro renovaci a konzervaci stávajících ochranných nátěrů.

VLASTNOSTI

KS-250 má hydrofobní a penetrační účinek. Po vytěkání ředidel zanechává mírně lepkavý a glazovaný voskovitý film. Poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi po několik let a dlouhodobou ochranu na povrchu, který je v kontaktu s agresivními kapalinami, jako je slaná voda atd. Má vysokou teplotu tání (160 ° C) a tixotropní vlastnosti při aplikaci.

Povrch musí být suchý a čistý. Před aplikací 2 minuty protřepejte. Použijte aplikátor do dutin. Po aplikaci otočte dnem vzhůru a 2-3 vteřiny prostříkněte.  Aplikujte při teplotě 15-20C. Schnutí 2-3 hodiny/20C.

Dodává se včetně aplikační hadičky s tryskou (délka 50 cm)

 

  

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ 

Obsahuje: Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatických, Uhlovodíky, C9-10, <2% aromátů ~

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

EUH208 Obsahuje Sulfonové kyseliny, ropa, vápenaté soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 0,71 g/cm3, VOC: 72 %, Sušina: 28 % % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 839 g/l

Výrobce: VOSSCHEMIE GmbH, Esinger Steinweg, Uetersen, Německo, telefon: +49 4122 717 0

Skladovatelnost 60 měsíců. Datum výroby viz. dno obalu (týden/rok).

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.