Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » ZINGA » Zinga 5kg + zdarma 1 pár COLAD nitrilové rukavice šedé


        

Zinga 5kg + zdarma 1 pár COLAD nitrilové rukavice šedé

ZINGA 5kg + zdarma 1 pár COLAD nitrilové rukavice šedé

img

 

Číslo produktu: 2430205000
naše cena bez DPH: 2 714,88 Kč
naše cena s DPH (21 %):
3 285,00 Kč

do košíku:
  ks  

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Asp. Tox. 1, H304, STOT SE 3, H335, H336, Aquatic Chronic 1, H410. 

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ  

Obsahuje: Solventní nafta (ropná), lehká aromatická

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňující informace:
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systém studeného zinkování ocelových výrobků s katodovou ochranou.

Jednosložková hmota s obsahem 96 % zinku poskytující katodickou ochranu.  

 2 nátěry 180 µm = životnost 20 let.

Chrání kov dvěma způsoby:

AKTIVNÍM – katodická, galvanická ochrana, díky vysokému obsahu zinku

PASIVNÍM – bariérová ochrana, díky obsahu soli zinku ve svrchním nátěru.

 Jednoduchá aplikace (štětcem, válečkem, atd., stříkací pistolí tryska 1,8-2 mm)

 Může být aplikována i v nepříznivých venkovních podmínkách. Vlhkost může dokonce posílit katodický jev.

 Lze aplikovat na zkorodovaný povrch.

 Před nanesením vyžaduje jen minimální úpravy povrchu (může být aplikována na čistý, drsný, rezavý, ale i vlhký povrch).

 Možná aplikace při jakékoliv okolní teplotě.

 Rychleschnoucí (schnutí 10 minut).

 Neodlupuje se a není křehká.

 Jedna z rozhodujících výhod ZINGA je, že systém ZINGANIZACE se může obnovovat.

 Opakované nanášení ZINGY: používá se v případě, kdy bude již natřený povrch znovu opracován (vrtání, svařování).

 Umožňuje přetírat už zkorodované struktury a obnovovat povrchy, které byly pozinkované metodou hot-dip.

 Je založena na ochraně pomocí zinku.

 Granule zinku jsou speciálně tvarované tak, aby měly větší přilnavost, pomocí které je možné snadno nanést další vrstvu.

 Na ZINGu lze aplikovat libovolný nátěrový systém.

 ZINGA se skládá z netoxických prvků, může být používána ve styku s pitnou vodou.

 ZINGA tepelně odolná až do 150° C, krátkodobě až 180° C.

 Zpomaluje šíření ohně.

 Má neomezenou skladovatelnost a trvanlivost.

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.