Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
09.01.2018
ikorol - inovativní antikorozní přípravek
ikorol je inovativní antikorozní přípravek, který prodlužuje životnost nátěrů. Účinně chrání proti korozi a zlepšuje přilnavost nového nátěru na kovov... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. Barvy na bazény
  3. Pellachrom Poolgloss 991 sada A+B 3L barva na plavecké bazény

Pellachrom Poolgloss 991 sada A+B 3L barva na plavecké bazény

Prémiová dvousložková bazénová polyuretanová rychleschnoucí barva s vysokou krycí schopností pro použití na neošetřené nebo již dříve natřené betonové... celý popis
Dostupnost
Skladem
1 999,00 Kč
1 652,07 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:7040230051
Kompletní specifikace

Prémiová dvousložková bazénová polyuretanová rychleschnoucí barva s vysokou krycí schopností pro použití na neošetřené nebo již dříve natřené betonové a laminátové bazény. Odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Dokonale přilne k podkladu (betonu, laminátu), odolává křídovtění a odlupování. Vyniká vysokým leskem, elasticitou a odolností proti otěru. Obzvláště odolná vůči chlóru, olejům na opalování, bazénové chemii a mořské vodě. Ideální pro hotelové a rezidenční bazény.
SPECIFICKÁ HMOTNOST- 1,20 ± 0,05g/cm3
POMĚR TUŽENÍ-smíchejte komponent Α + Β v poměru 2:1, (objemově)
ZPRACOVATELNOST SMĚSI- 6 hod./20oC
VYDATNOST- 9±2 m2/L, 45-50 μm v jednom nátěru
VZHLED-lesklý
LESK- 98 (600), 99 (850
ŘEDĚNÍ-10-20% ředidlo Thinner 120, pro aplikaci štětcem nebo válečkem
BALENÍ- 3 a 7.5 litrů směsi, plechovky
ODSTÍNY-světle modrý (N.991)
SCHNUTÍ-1-2 hodiny, při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba schnutí a přetíratelnosti
PŘETIRATELNÝ-po 6-12 hodinách,
TEPLOTA PŘI APLIKACI - min.100 C – max. 300 C
DOPORUČENÝ POČET VRSTEV- 2-3 vrstvy
APPLIKAČNÍ METODY-váleček, štětec, airless technika.
DOPORUČENÉ POVRCHY: LAMINÁT, BETON, CEMENTOVÁ MALTA, SKLO, DLAŽDICE, SMALTOVANÉ POVRCHY, KÁMEN, STARÉ NÁTĚRY.
Kompletní technické informace viz. přiložený technický list v sekci KE STAŽENÍ.

 

Označování v souladu s nařízením  (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

KOMPONENT A:

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN

KOMPONENT B:

NEBEZPEČÍ 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.

Zboží zařazeno v kategoriích
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz